Vedení
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 06 Únor 2008 21:42

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D

Je zakladatelem a uměleckým vedoucím Chlapeckého sboru Páni kluci. Je sbormistrem koncertního sboru PK a mužského komorního sboru Concentus Ludibundus.

Václav Hanč vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na hudební výchovu. Té se později věnoval i při následném studiu  a získal doktorát pedagogiky se zaměřením na vyučování hudební výchovy. V roce 2006 absolvoval doktorandské studium Hudební teorie a pedagogiky. Na závěr studia obhájil dizertační práci na téma Školní chlapecký sbor a byl mu udělen titul doktor Ph.D.

Václav Hanč pracuje s pěveckými sbory nepřetržitě od ukončení vysokoškolského studia.


Mgr. Pavlína Štefanová

Je sbormistryní  předškolního oddělení PK - Čmeláčci.

Pavlína Štefanová absolvovala PF v Ústí nad Labem a od r. 2004 pracuje jako učitelka ZŠ v ulici Boženy Němcové v Litoměřicích. Mgr. Pavlína Štefanová mj. navštěvovala hru na kytaru v ZUŠ a pěveckou praxi získala během studia ve Smíšeném sboru PF. Od roku 2004 spolupracuje s přípravkami Pánů kluků


Bc at Bc. Barbora Hančová

Je sbormistryní nejstaršího přípravného oddělení Kluci a vede rovněž dělené zkoušky koncertního sboru. Je studentkou PF UJEP v Ústí nad Labem.

Se sborem Páni kluci vyrůstala a od roku 2003 s ním intenzivně spolupracuje. Absolvovala dva cykly ZUŠ v Litoměřicích. V současné době studuje obor Hudební výchova - Sbormistrovství.


Mgr. Miloslava Šlechtová

Je sbormistryní přpravky 2. ročníků  Kocouři. Je absolventkou PF Univerzity Karlovy Praha.

Je učitelkou Čj a Hv v Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2. Kromě dirigování chlapeckého sboru se věnuje aktivní koncertní činnosti se skupinou Knezaplacení.


Mgr. Jitka Vaňková

Spolupracuje na dělených  zkouškách  nejstaršího oddělní Kluci.

Absolvovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem obor 1. stupeň ZŠ a pracuje jako učitelka na ZŠ v ulici Boženy Němcové v Litoměřicích. Pěveckou praxi získala během studia ve Smíšeném sboru PF. Se sborem Páni kluci spolupracuje od roku 1998.


Mgr. Jiří Novotný

Je klavíristou koncertního sboru. Absolvoval magisterské studium na Matematicko – fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Softwarové systémy.

V současné době je doktorandem tamtéž, obor Počítačová grafika a analýza obrazu, hlavní výzkumné téma: optické zpracování notových zápisů počítačem, čímž spojil obor svého studia – informatiku s hudbou.

Navštěvoval Základní uměleckou školu v oboru Hra na klavír.

Korepetitorem Pánů kluků je od září 2014.