Klub přátel
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 25 Červenec 2008 21:19

Náš sbor zřizuje  spolek:

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci B.Němcové 2,z.s.
412 01 Litoměřice


Název spolku: Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci,z.s.
Cíl spolku: Cílem spolku je zajištění činnosti , rozvoje a veškerých potřeb chlapeckého sboru Páni kluci ,

zejména koncertů, spolupráce s dalšími sbrory a získávání finančních prostředků.

Vybráno ze stanov :
Orgány spolku: Nejvyšším orgánem je valná hromada členů
Statutárním orgánem je Předseda Klubu přátel chlapeckého sboruČlenství ve sdružení - je individuální a vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Členství zaniká úmrtím nebo nezaplacením příspěvku v řádném termínu.


PŘIHLÁŠKA

člena spolku Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci,z.s.

Jméno a příjmení: ….………………………………………………………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Přihlašuji se do spolku Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci,z.s. . Souhlasím se stanovami  a členským příspěvkem 300 Kč na kalendářní rok, který je podmínkou členství.

Datum: ……………………………………………. Podpis: …………………………………………….

(Přihláška je určena těm, kteří ještě nejsou členy našeho  spolku.)